חשמל – בית באיטליה

חשמל- יש להיזהר מלהפעיל יחד כמה מכשירים חזקים ביחד [יש להדליק את דוד המים החמים בלילה כשלוש שעות מספיקות ולכבות בבוקר], הפקק עלול לקפוץ. בכל אחד מהיחידות יש מכשיר תדיאור נייד שניתן להשתמש במקרה של הפסקת חשמל וללכת אתו לחדר כביסה [ג'רז גדול]כדי להרים את הפקק שקפץ בקופסת הנתיכים[יש גם פנסים באחד ממגירות כל אחד מהדירות} קופסת הנתיכים במחסן למטה מימין לכניסה לדירה מס 2